Privacyverklaring iGalaxy

Deze gehele privacyverklaring is van toepassing op zowel het dochterbedrijf iGalaxy als het moederbedrijf Refreshed Apples B.V.

iGalaxy respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie met onze klanten te waarborgen, hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, het doel ervan, alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door het voortzetten van uw bezoek aan deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De versie van de privacy policy die momenteel beschikbaar is op de website, is de enige versie die van toepassing is tijdens uw bezoek aan de website, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 • Website (hierna "De website"): www.igalaxy.nl
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna: "De beheerder"): Refreshed Apples, gevestigd te Keizersgracht 241, 1016EA Amsterdam, KVK nummer: 85474134.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot en het gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website en de gegevens en informatie die daarop worden verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, noch voor enige commerciële aanbiedingen, in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle componenten gebruikt op deze site, zijn beschermd door de wetten op intellectuele eigendommen. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of een onderdeel ervan, inclusief technische applicaties, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Het niet onmiddellijk handelen tegen een inbreuk kan niet worden gezien als een stilzwijgende toestemming of het afzien van rechtsvervolging.

Privacy Verklaring iGalaxy

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

 • de toegang van een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken, beperken tot het geheel of een deel van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of tegen de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen, technische problemen met de toegang tot de website of enige andere problemen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding maakt met onze website. U moet uw apparatuur en uw gegevens beschermen tegen virussen en andere internetrisico's.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische stappen die tegen u worden ondernomen:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van deze privacyverklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u, derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van acties tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 • Persoonlijke gegevens worden verzameld door iGalaxy. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of naar een of meer factoren specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Privacy Verklaring iApples

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan door ons of door een van onze verwerkers) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via joost@igalaxy.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die iGalaxy heeft verzameld, worden deze verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van iGalaxy. Als u dergelijke aanbiedingen niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar joost@igalaxy.nl.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden zonder uw expliciete toestemming.

Privacy Verklaring iGalaxy

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 • De door iGalaxy verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die noodzakelijk is in overeenstemming met de wet.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Zie cookie verklaring

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 • Aan het beeldmateriaal en de productbeschrijvingen op de website van iGalaxy kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 • Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar iGalaxy gevestigd is, bevoegd.

Artikel 14 – Contact

 • Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met Joost Spijkers, via joost@igalaxy.nl.

Heeft u onze algemene voorwaarden al gelezen?

Algemene voorwaarden

Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Terug naar winkel